נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 13

פרק ב' ,

עמ יא' ,  "וזה שאמר אחר כך" - עמ' יב' "ובפרק כיצד מעברין" .

פרק ב' ,

עמ יא' ,  "וזה שאמר אחר כך" - עמ' יב' "ובפרק כיצד מעברין" .

שיעורים נוספים