נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 14

פרק ב' ,

עמ יב' " ובפרק כיצד מעברין " - סוף הפרק .

פרק ב' ,

עמ יב' " ובפרק כיצד מעברין " - סוף הפרק .

שיעורים נוספים