נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 16

פרק ג' ,

עמ' יג' - "ובפרק רבי עקיבא - ובפרק חלק ".

הרחבה בביאור עניין " אדם כי ימות באוהל - אין דברי תןרה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם " .

שיעורים נוספים