נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 17

פרק ג' ,

עמ' יג - "ובפרק חלק " - עמ' יד' - "ובפרק הפועלים " .

פרק ג' ,

עמ' יג - "ובפרק חלק " - עמ' יד' - "ובפרק הפועלים " .

שיעורים נוספים