נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 19

פרק ג' ,

עמ' טו' - " ועוד שם תנו רבנן " - " פרק ד' , עמ' טז' - "ובמסכת סוטה "

פרק ג' ,

עמ' טו' - " ועוד שם תנו רבנן " - " פרק ד' , עמ' טז' - "ובמסכת סוטה "

שיעורים נוספים