נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 20

פרק ד',

עמ' טז' -"ובמסכת סוטה" -  עמ' יח' - "וכן הפך זה" .

פרק ד',

עמ' טז' -"ובמסכת סוטה" -  עמ' יח' - "וכן הפך זה" .

שיעורים נוספים