נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 2

פרק א' ,

עמוד ג' - "וכמו שהתורה סדר העולם" - עמוד ד' "והתבאר לך" .

שיעורים נוספים