נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 22

פרק ד' ,

עמ' יט' - "בפ"ג דיומא " - עמ' כ' - "ובפרק כיצד מברכין"  .

פרק ד' ,

עמ' יט' - "בפ"ג דיומא " - עמ' כ' - "ובפרק כיצד מברכין"  .

שיעורים נוספים