נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 23

פרק ד',

עמ' יט' -  וכאשר אין מבטל תורתו" -    עמ' כ' - "ובפרק כיצד מברכין" .

שיעורים נוספים