נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 24

פרק ד' ,

עמ' כ' - "ובפרק כיצד - ובפרק אלו טריפות " .

שיעורים נוספים