נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 25

פרק ד' ,

עמ' כ' -" ובפרק אלו טרפות " - עמ' כא' - "ואר"א מאי דכתיב "

שיעורים נוספים