נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 26

פרק ד',

עמ' כא - " ובפרק כיצד מעברין - ואר"א מאי דכתיב "

פרק ד',

עמ' כא - " ובפרק כיצד מעברין - ואר"א מאי דכתיב "

שיעורים נוספים