נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 28

פרק ד',

עמ' כג' - "ועוד אמרו" - סוף הפרק .

שיעורים נוספים