נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 29

פרק ה,

התחלה -  עמ' כה' - "והנה הבחורים רכי השנים"

שיעורים נוספים