נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 29

פרק ה,

התחלה -  עמ' כה' - "והנה הבחורים רכי השנים"

פרק ה,

התחלה -  עמ' כה' - "והנה הבחורים רכי השנים"

שיעורים נוספים