נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 27

פרק ד'

,עמ' כא' - "ואר"א מאי דכתיב" - עמ' כג' - "ועוד אמרו " .

פרק ד'

,עמ' כא' - "ואר"א מאי דכתיב" - עמ' כג' - "ועוד אמרו " .

שיעורים נוספים