נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 4

פרק א',

עמ' ד' - "ואם נחשב לאדם לוויה " - עמ' ה' - "אבל התורה היא רפואה כללית ".

פרק א',

עמ' ד' - "ואם נחשב לאדם לוויה " - עמ' ה' - "אבל התורה היא רפואה כללית ".

שיעורים נוספים