נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 6

פרק א' ,

עמ' ו' -" ביאור דבר זה " - "וכן האדם שהוא גשמי ".

פרק א' ,

עמ' ו' -" ביאור דבר זה " - "וכן האדם שהוא גשמי ".

שיעורים נוספים