נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 7

פרק א' ,

עמ' ו' - " וכן האדם שהוא " - עמ' ז' - "ובמסכת נדה".

שיעורים נוספים