נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 8

פרק א' ,

עמ' ז' - "ובמסכת נדה - ובפרק קמא דמועד קטן" .

שיעורים נוספים