נתיבות עולם למהר"ל

נתיבות עולם למהר"ל

הרב דוד טורנר

נתיבות עולם למהר"ל

נתיבות עולם - הענווה

.פרק ב' בנתיב הענווה למהר"ל. בניית כלי הענווה בנשמת האומה הישראלית, וחיבור האדם האדם הפרטי למידות הכלליות באומה

.פרק ב' בנתיב הענווה למהר"ל. בניית כלי הענווה בנשמת האומה הישראלית, וחיבור האדם האדם הפרטי למידות הכלליות באומה

שיעורים נוספים