נתיבות עולם למהר"ל

הרב דוד טורנר

נתיבות עולם - הענווה

.פרק ב' בנתיב הענווה למהר"ל. בניית כלי הענווה בנשמת האומה הישראלית, וחיבור האדם האדם הפרטי למידות הכלליות באומה

שיעורים נוספים