אני אמית ואחיה - זה ר"ה מחצתי ואני ארפא - זה יו"כ | ימים נוראים

אני אמית ואחיה - זה ר"ה מחצתי ואני ארפא - זה יו"כ | ימים נוראים

הרב יהושע שפירא

אני אמית ואחיה - זה ר"ה מחצתי ואני ארפא - זה יו"כ | ימים נוראים

שיעורים נוספים