פרשת שמות

פרשת שמות

הרב יורם מושקוביץ

פרשת שמות

תפקיד השעבוד במצרים

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים