פנינים לפרשה - בראשית

פנינים לפרשה - בראשית

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - בראשית

פרשת בראשית - האם אלוקים התחרט?

הקב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין אך ראה שלא יוכל להתקיים וברא אותו במידת הרחמים.

האם ה' מתחרט?

האם הרצון האלוקי משתנה, נבחן מחדש או מתאים עצמו למציאות בשטח?

או שבעצם החשיבה העליונה ניזונה ממקורות אחרים לחלוטין ממה שנראה לנו.

הקב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין אך ראה שלא יוכל להתקיים וברא אותו במידת הרחמים.

האם ה' מתחרט?

האם הרצון האלוקי משתנה, נבחן מחדש או מתאים עצמו למציאות בשטח?

או שבעצם החשיבה העליונה ניזונה ממקורות אחרים לחלוטין ממה שנראה לנו.

שיעורים נוספים