פנינים לפרשה - חיי שרה

הרב משה גנץ

התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא

מדוע אברהם מתעקש לשלם לעפרון כסף מלא, למרות שיכול היה לקבל את מערת המכפלה בחינם? ומה לומדים מכך על קניין הארץ לאורך הדורות ובייחוד בימינו - דור הגאולה.

שיעורים נוספים