פנינים לפרשה - לך לך

הרב משה גנץ

בחירת הקב"ה באברהם

הרב משה גנץ עם קווים לדמותו של אברהם אבינו - מדוע בוחר הקב"ה דווקא בו להיות אבי העם הנבחר וגואל העולם.במה שונה אברהם אבינו ממנהיגים וצדיקים אחרים שדווקא על כתפיו מוטלות משימות גדולות כל כך.

שיעורים נוספים