פנינים לפרשה - לך לך

פנינים לפרשה - לך לך

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - לך לך

בחירת הקב"ה באברהם

הרב משה גנץ עם קווים לדמותו של אברהם אבינו - מדוע בוחר הקב"ה דווקא בו להיות אבי העם הנבחר וגואל העולם.במה שונה אברהם אבינו ממנהיגים וצדיקים אחרים שדווקא על כתפיו מוטלות משימות גדולות כל כך.

הרב משה גנץ עם קווים לדמותו של אברהם אבינו - מדוע בוחר הקב"ה דווקא בו להיות אבי העם הנבחר וגואל העולם.במה שונה אברהם אבינו ממנהיגים וצדיקים אחרים שדווקא על כתפיו מוטלות משימות גדולות כל כך.

שיעורים נוספים