פנינים לפרשה - נח

פנינים לפרשה - נח

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - נח

הרב משה גנץ - פרשת נח - צדיקותו של נח בדורו ובדורות אחרים

פנינים לפרשה - לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

?הרב משה גנץ עם קווים לדמותו של נח, האם היה צדיק ממש, או רק בדורותיו - ומה זה אומר לגבי דורות אחרים

פנינים לפרשה - לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

?הרב משה גנץ עם קווים לדמותו של נח, האם היה צדיק ממש, או רק בדורותיו - ומה זה אומר לגבי דורות אחרים

שיעורים נוספים