פנינים לפרשה - תולדות

פנינים לפרשה - תולדות

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - תולדות

תמימותו של יעקב, יושב האוהלים

התורה מספרת שיעקב היה איש תם יושב אהלים, אבל אחר כך מלמדת אותנו על מעשיו שאינם תמימים כלל - הוא מתחפש לאחיו, "גונב" ברכה, מנהל מסחר תמורת מעמד הבכורה - זו לא התנהגות של אדם תמים - דווקא לכן הפסוקים מדגישים שלמרות כל אלה נשמרה תמימותו של יעקב - שיעורו הקצר של הרב משה גנץ.

לעילוי נשמת חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

התורה מספרת שיעקב היה איש תם יושב אהלים, אבל אחר כך מלמדת אותנו על מעשיו שאינם תמימים כלל - הוא מתחפש לאחיו, "גונב" ברכה, מנהל מסחר תמורת מעמד הבכורה - זו לא התנהגות של אדם תמים - דווקא לכן הפסוקים מדגישים שלמרות כל אלה נשמרה תמימותו של יעקב - שיעורו הקצר של הרב משה גנץ.

לעילוי נשמת חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים