פנינים לפרשה - תולדות

הרב משה גנץ

תמימותו של יעקב, יושב האוהלים

התורה מספרת שיעקב היה איש תם יושב אהלים, אבל אחר כך מלמדת אותנו על מעשיו שאינם תמימים כלל - הוא מתחפש לאחיו, "גונב" ברכה, מנהל מסחר תמורת מעמד הבכורה - זו לא התנהגות של אדם תמים - דווקא לכן הפסוקים מדגישים שלמרות כל אלה נשמרה תמימותו של יעקב - שיעורו הקצר של הרב משה גנץ.

לעילוי נשמת חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים