פנינים לפרשה - ויגש

פנינים לפרשה - ויגש

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - ויגש

בני ישראל ובני יעקב

פעמים נקרא אבינו השלישי ופעמים יעקב, אך צאצאיו לנצח נקראים עם ישראל. מה משמעות השמות האלו ומה המסר הטמון בהם?

לע"נ חברינו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

פעמים נקרא אבינו השלישי ופעמים יעקב, אך צאצאיו לנצח נקראים עם ישראל. מה משמעות השמות האלו ומה המסר הטמון בהם?

לע"נ חברינו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים