פנינים לפרשה - וירא

פנינים לפרשה - וירא

הרב משה גנץ

פנינים לפרשה - וירא

מידת החסד של אברהם ורחמי הקב"ה

מה עניינם של שלושת המלאכים? מדוע בדרך זו בוחר הקב"ה להודיע לאברהם שיזכה בבן זכר? ומדוע יש צורך שאחרי ברית המילה אברהם יטרח להכניס אורחים אשר באים בצורת בני אדם ולא מגיעים ישר כשליחיו של ה'?

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

מה עניינם של שלושת המלאכים? מדוע בדרך זו בוחר הקב"ה להודיע לאברהם שיזכה בבן זכר? ומדוע יש צורך שאחרי ברית המילה אברהם יטרח להכניס אורחים אשר באים בצורת בני אדם ולא מגיעים ישר כשליחיו של ה'?

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים