פנינים לפרשה - ויצא

הרב משה גנץ

מלאכי אלוהים עולים ויורדים

בפרשה מתוארות דרכיו של יעקב, עליה, ירידה, בריחה וחזרה בשלבים שונים בחייו. מתיאורים אלו ניתן לא רק ללמוד על קורות חייו של אבינו, אלא על רמזיהם לדורות ועל דרכי הקב"ה החבויים בהם.

שיעורים נוספים