פרשת בא

פרשת בא

הרב משה לוי

פרשת בא

להיות בני חורין

המצווה הראשונה היא מצוות "החודש הזה לכם" המחברת אותנו למימד הזמן. "ישראל מקדשים את הזמנים" וכך יוצאים לחירות ונהיים בני חורין אמיתיים.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר

המצווה הראשונה היא מצוות "החודש הזה לכם" המחברת אותנו למימד הזמן. "ישראל מקדשים את הזמנים" וכך יוצאים לחירות ונהיים בני חורין אמיתיים.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר

שיעורים נוספים