פרשת בראשית

פרשת בראשית

הרב יורם מושקוביץ

פרשת בראשית

ביאור הפסוק הראשון בתורה

שיעורים נוספים