פרשת בראשית

הרב יורם מושקוביץ

ביאור הפסוק הראשון בתורה

שיעורים נוספים