פרשת בשלח

הרב משה לוי

יוצאים לחירות

יוצאים לחירות, מול עיני פרעה. מה אופן היציאה אומר על עם ישראל אז ומה הוא אומר לדורנו?

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר

שיעורים נוספים