פרשת בשלח

פרשת בשלח

הרב יורם מושקוביץ

פרשת בשלח

קריאת ים סוף

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים