פרשת כי תשא | שבת פרה

פרשת כי תשא | שבת פרה

הרב יורם מושקוביץ

פרשת כי תשא | שבת פרה

חטא העגל ופרה אדומה

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים