פרשת כי תשא | שבת פרה

הרב יורם מושקוביץ

חטא העגל ופרה אדומה

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים