פרשת משפטים

הרב משה לוי

הפרטים הקטנים

אחרי מעמד הר סיני יורדת התורה לעומק החיים ומצוות הנוגעות לדיני ממונות, נפשות והיום-יום של כל אחד.

לע"נ חברינו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים