פרשת משפטים שקלים

פרשת משפטים שקלים

הרב יורם מושקוביץ

פרשת משפטים שקלים

'משפטי ה

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים