פרשת שבוע

הרב נדב פרידמן

פרשת כי תשא

שיעורים נוספים