פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב נדב פרידמן

פרשת שבוע

פרשת בהר ושמיטה

שיעור בנושא פרשת זכור , עניינם של עמלק והקשר לחג הפורים.

שיעור בנושא פרשת זכור , עניינם של עמלק והקשר לחג הפורים.

שיעורים נוספים