פרשת שבוע

הרב נדב פרידמן

פרשת בהר ושמיטה

שיעור בנושא פרשת זכור , עניינם של עמלק והקשר לחג הפורים.

שיעורים נוספים