פרשת שבוע

הרב נדב פרידמן

וירא

בשיעור זה ממשיך הרב לעסוק ב" לאומיות האוניברסלית" הנלמדת מאברהם אבינו .

שיעורים נוספים