פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת נח

שיעורים קצרים  לפרשת שבוע , הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה .

שיעורים קצרים  לפרשת שבוע , הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה .

שיעורים נוספים