פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת נח

שיעורים קצרים  לפרשת שבוע , הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה .

שיעורים נוספים