פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת לך לך

סדרת שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור זה מדבר הרב על התשתית המיוחדת של עם ישראל הנלמדת ונוצרת מאברהם אבינו.

שיעורים נוספים