פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת לך לך

סדרת שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור זה מדבר הרב על התשתית המיוחדת של עם ישראל הנלמדת ונוצרת מאברהם אבינו.

סדרת שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור זה מדבר הרב על התשתית המיוחדת של עם ישראל הנלמדת ונוצרת מאברהם אבינו.

שיעורים נוספים