פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת וירא | כח ההתמסרות - גדלותו של אברהם אבינו

שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור מבאר הרב כיצד מתגלה גדלותו של אברהם אבינו בנסיון העקידה , וכיצד זה משריש בתוכנו את ההתמסרות לרצון ה'.

שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור מבאר הרב כיצד מתגלה גדלותו של אברהם אבינו בנסיון העקידה , וכיצד זה משריש בתוכנו את ההתמסרות לרצון ה'.

שיעורים נוספים