פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת חיי שרה | החיבור למגמת העולם - ייחודו של אברהם

שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור מבאר הרב מהי "בכל" שבה נתברך אברהם, ועל פי הסברו של הרמב"ן שמסביר שזוהי כנסת ישראל.

שיעורים נוספים