פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת חיי שרה | החיבור למגמת העולם - ייחודו של אברהם

שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור מבאר הרב מהי "בכל" שבה נתברך אברהם, ועל פי הסברו של הרמב"ן שמסביר שזוהי כנסת ישראל.

שיעורים קצרים לפרשת שבוע הנוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה. בשיעור מבאר הרב מהי "בכל" שבה נתברך אברהם, ועל פי הסברו של הרמב"ן שמסביר שזוהי כנסת ישראל.

שיעורים נוספים