פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת ויצא | עם ישראל - סולם המוצב ארצה

כיצד עם ישראל מחבר בין שמים וארץ? האם החומר בכלל קשור אלינו? ולמה זה קשור לאומות העולם?

שיעור קצר לפרשת השבוע מאת מורנו ראש הישיבה הרב חיים גנץ, בשיעורים אלו נוגע הרב בנקודה המרכזית הפרשה.

כיצד עם ישראל מחבר בין שמים וארץ? האם החומר בכלל קשור אלינו? ולמה זה קשור לאומות העולם?

שיעור קצר לפרשת השבוע מאת מורנו ראש הישיבה הרב חיים גנץ, בשיעורים אלו נוגע הרב בנקודה המרכזית הפרשה.

שיעורים נוספים