פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת וישלח | יעקב וישראל - שני מצבים בישראל

מדוע יעקב נקרא גם ישראל? ומהם ההבדלים בין התנהלות עמ"י בגלות ובגאולה?

סדרת שיעורים לפרשת שבוע מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. השיעורים נוגעים בנקודות המרכזיות בפרשה.

שיעורים נוספים