פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת שמות | תכונות המנהיגות של משה רבנו

משה רבנו - מנהיגם של ישראל. מהם תכונות המנהיגות של משה? מה הוא רואה בעם ישראל? איך זה קשור לסנה? וכיצד זה משפיע על כל מנהיג בעם ישראל?

מתוך סדרת שיעורים קצרים לפרשת שבוע המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב את הנקודה המרכזית בפרשת שבוע.

משה רבנו - מנהיגם של ישראל. מהם תכונות המנהיגות של משה? מה הוא רואה בעם ישראל? איך זה קשור לסנה? וכיצד זה משפיע על כל מנהיג בעם ישראל?

מתוך סדרת שיעורים קצרים לפרשת שבוע המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב את הנקודה המרכזית בפרשת שבוע.

שיעורים נוספים