פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת וארא | ארבע לשונות הגאולה

"והוצאתי,והצלתי,וגאלתי ולקחתי". מדוע ארבע לשונות? מה הקשר ביניהם, ומדוע אומרת המשנה בפסחים שאסור להפסיק בין כוס שלישית לרביעית?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המעוברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בסדרה מבאר הרב בקצרה את הנקודה הפנימית של הפרשה.

"והוצאתי,והצלתי,וגאלתי ולקחתי". מדוע ארבע לשונות? מה הקשר ביניהם, ומדוע אומרת המשנה בפסחים שאסור להפסיק בין כוס שלישית לרביעית?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המעוברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בסדרה מבאר הרב בקצרה את הנקודה הפנימית של הפרשה.

שיעורים נוספים