פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת בשלח | תפקיד הנס בעולם

האם הנס בא רק לתקן מציאות סבוכה או להציל? קשה לומר כך , כי אחרת ה' פשוט לא היה מכניס אותנו למציאות הזאת ,לא? אז מה היא אם כן מטרתו?

מתוך סדרת"שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מורנו הרב הרב חיים גנץ. בשיעורים נוגע הרב בקצרה בנקודה המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים