פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת יתרו | ההכנה למתן תורה - הגישה ללימוד תורה

הקב"ה עשה הדרגה לעמ"י בשלושת ימי ההגבלה. ביום הראשון לא נאמר כלום, ביום השני -"היום המיוחס"-נאמר לעם ישראל "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". וביום השלישי- נצטוו על הפרישה. מדוע כל ההקדמה והדרגה הזו? ומה נלמד מזה ללימוד תורה?

מתוך סדרת"שיעורים קצרים לפרשת שבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעור סוקר הרב את הנק' המרכזית בפרשה בקצרה.

הקב"ה עשה הדרגה לעמ"י בשלושת ימי ההגבלה. ביום הראשון לא נאמר כלום, ביום השני -"היום המיוחס"-נאמר לעם ישראל "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". וביום השלישי- נצטוו על הפרישה. מדוע כל ההקדמה והדרגה הזו? ומה נלמד מזה ללימוד תורה?

מתוך סדרת"שיעורים קצרים לפרשת שבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעור סוקר הרב את הנק' המרכזית בפרשה בקצרה.

שיעורים נוספים